Sensibilitzacio Musical


Què és la sensibilització musical? 
La Sensibilització Musical té com a objectiu apropar als infants a la música a través d’activitats lúdiques que els permetran desenvolupar una gran estima per la música i, al mateix temps, treballar aspectes molt importants en aquesta etapa del desenvolupament com l'àrea vocal-auditiva, la psicomotricitat, l’expressió corporal, l’expressió d’emocions i sentiments, la seva relació amb l'espai físic i la seva relació i vincle amb les persones. 

Per què és important? 
En l'etapa de la primera infància ocorre el procés de desenvolupament més veloç i important en el creixement dels infants. La música és una forma fàcil i divertida de convidar i acompanyar als nens i nenes a realitzar activitats que potenciïn el seu aprenentatge i creixement ajudant a desenvolupar les seves habilitats. 

ACTIVITATS

·Cant: Estimula el llenguatge, la seguretat, l'associació d'imatges, gestos i la memòria. 

·
Exploració instrumental: Desenvolupa la consciència auditiva, tàctil, temporal, espacial i rítmica.  

·Creació de cançons: Faciliten l'expressió d'emocions, augmenta la creativitat i facilita l'aprenentatge de valors.  

·Joc: Estimula l'atenció, la memòria, el lideratge i el respecte per l'altre, facilita la interacció i el treball en equip. 

· Audició: Desenvolupa la capacitat de percepció, assimilació, comprensió i gaudi musical.

·Dansa: Potencia la consciència corporal, la coordinació, l'autocontrol i el treball en equip.

·Expressió corporal: Incrementa l'autoestima, el respecte i cura del cos i la comunicació.