Experimentació

Preparem un espai amb materials poc habituals a l’abast dels infants ja siguin en estat sòlid o líquid, siguin aliments o no... Si el nen o nena vol pot observar, manipular, olorar i experimentar de forma lliure. D'aquesta manera, el paper nostre com a educadores no és el de dirigir l'activitat, sinó el d'observar i conèixer les necessitats i gustos de cada infant: si els agrada una textura o una altra; si prefereixen pintar amb pintura, ceres o colors; si s'animen a provar coses noves; si interaccionen entre ells; si els agrada o no embrutar-se...

sessió d'experimentació amb farina i pintura

-grup de mitjans-
sessió d'experimentació amb xocolata

-grup de petits-