• touch_app
    touch_app
    close
  • person_outline
    person_outline
    person

Entra a l'àrea privada


Tota una experiència vital

Oferim als infants allò que necessiten en cada etapa vital Donem valor educatiu a tots els moments i seqüències d’activitats Una adaptació constant a la realitat de cada infant L'escola creix amb ells i aprenem del que ens ensenyen

Entenem les etapes educatives com una evolució continua encara que no lineal.
Aquí teniu un resum de la nostra forma d'entrendre cadascuna d'elles.

PRIMER CICLE D’INFANTIL: 0-3 ANYS

Durant la primera etapa educativa donem molta importància al desenvolupament de la motricitat global dels infants, basant-nos en les aportacions que la Doctora Emmi Pikler va fer en relació a aquest concepte.

Oferim a cada infant una relació càlida, estreta i segura, on l’activitat autònoma es converteix en una font de plaer a través de la qual l’infant es mostra actiu, interessat, seriós, destre i precís. Els nens i les nenes van desenvolupant amb flexibilitat i prudència les successives habilitats motrius a través de la seva pròpia acció i en els moments que ells escullen.

A El Carrilet donem valor educatiu a tots els moments i seqüències d’activitats. Una gran part dels nostres objectius es porten a terme a través de les situacions de la vida quotidiana i la cura personal de l’infant. En aquests moments els infants realitzen activitats de descoberta, experimentació, manipulació, moviment, representació, comunicació, convivència...

L’educació sensorial és un aspecte molt important en el desenvolupament de l’infant del primer cicle d’educació infantil, ja que el primer contacte amb l’entorn el fa a partir dels sentits. Aquest coneixement és la base del desenvolupament posterior de les capacitats cognitives i motores. Els infants aprenen a conèixer i a diferenciar els objectes per la forma, els colors, la funció i la grandària, entre d’altres

SEGON CICLE D’INFANTIL: 3-6 ANYS

Durant el segon cicle d’infantil potenciem el moviment, la creativitat i la imaginació a través del joc lliure, els contes, les danses, les activitats artístiques i manuals, les excursions pel poble... Es respecta el joc de l'infant perquè aquest es deixi guiar pel seu propi impuls interior. Des del centre, durant tot el procés de creixement, es transmeten valors de respecte i tolerància cap els altres i cap a la natura, fomentant la capacitat de meravellar-se.

El Carrilet respon a les necessitats reals dels infants durant aquesta etapa educativa, en la que és molt important afavorir l’exercici del joc imaginatiu. El joc li permet a l’infant explorar les seves emocions i les dels altres, i això l’ajuda a identificar-les i entendre que són comunes a totes les persones. Jugar permet a l’infant divertir-se, aprendre, desenvolupar la funció simbòlica, millorar competències, conèixer, regular i expressar emocions, alhora que facilita l’elaboració de conflictes cognitius i afectius.

A partir de segon cicle d’infantil ens organitzem en grups mixtes d’edats que ens brinden col·laboració, empatia i ajuda i creen una petita societat a l'aula rica en valors. Una aula d'edats mixtes és un ambient més natural i realista que l'aula convencional, en que tots, exceptuant l’educadora, tenen la mateixa edat.

SOL·LICITA LA TEVA VISITA

Conèixer l'escola et permetrà prendre la millor decisió!