• touch_app
    touch_app
    close
  • person_outline
    person_outline
    person

Entra a l'àrea privada


Tota una experiència vital

Oferim als infants allò que necessiten en cada etapa vital Donem valor educatiu a tots els moments i seqüències d’activitats Una adaptació constant a la realitat de cada infant L'escola creix amb ells i aprenem del que ens ensenyen

Entenem les etapes educatives com una evolució continua encara que no lineal.
Aquí teniu un resum de la nostra forma d'entrendre cadascuna d'elles.

PRIMER CICLE D’INFANTIL: 0-3 ANYS

Durant la primera etapa educativa donem molta importància al desenvolupament de la motricitat global dels infants, basant-nos en les aportacions que la Doctora Emmi Pikler va fer en relació a aquest concepte.

Oferim a cada infant una relació càlida, estreta i segura, on l’activitat autònoma es converteix en una font de plaer a través de la qual l’infant es mostra actiu, interessat, seriós, destre i precís. Els nens i les nenes van desenvolupant amb flexibilitat i prudència les successives habilitats motrius a través de la seva pròpia acció i en els moments que ells escullen.

A El Carrilet donem valor educatiu a tots els moments i seqüències d’activitats. Una gran part dels nostres objectius es porten a terme a través de les situacions de la vida quotidiana i la cura personal de l’infant. En aquests moments els infants realitzen activitats de descoberta, experimentació, manipulació, moviment, representació, comunicació, convivència...

L’educació sensorial és un aspecte molt important en el desenvolupament de l’infant del primer cicle d’educació infantil, ja que el primer contacte amb l’entorn el fa a partir dels sentits. Aquest coneixement és la base del desenvolupament posterior de les capacitats cognitives i motores. Els infants aprenen a conèixer i a diferenciar els objectes per la forma, els colors, la funció i la grandària, entre d’altres

SEGON CICLE D’INFANTIL: 3-6 ANYS

Durant el segon cicle d’infantil potenciem el moviment, la creativitat i la imaginació a través del joc lliure, els contes, les danses, les activitats artístiques i manuals, les excursions pel poble... Es respecta el joc de l'infant perquè aquest es deixi guiar pel seu propi impuls interior. Des del centre, durant tot el procés de creixement, es transmeten valors de respecte i tolerància cap els altres i cap a la natura, fomentant la capacitat de meravellar-se.

El Carrilet respon a les necessitats reals dels infants durant aquesta etapa educativa, en la que és molt important afavorir l’exercici del joc imaginatiu. El joc li permet a l’infant explorar les seves emocions i les dels altres, i això l’ajuda a identificar-les i entendre que són comunes a totes les persones. Jugar permet a l’infant divertir-se, aprendre, desenvolupar la funció simbòlica, millorar competències, conèixer, regular i expressar emocions, alhora que facilita l’elaboració de conflictes cognitius i afectius.

A partir de segon cicle d’infantil ens organitzem en grups mixtes d’edats que ens brinden col·laboració, empatia i ajuda i creen una petita societat a l'aula rica en valors. Una aula d'edats mixtes és un ambient més natural i realista que l'aula convencional, en que tots, exceptuant l’educadora, tenen la mateixa edat.

PRIMÀRIA

A partir dels 6-7 anys els infants entren en una nova etapa, la del món objectiu, aquella que s’apropa més al món dels adults. La imaginació segueix vigent, però és llavors quan es comencen a fer preguntes sobre el món real i les coses que hi passen, buscant-ne una explicació. És en aquest moment quan ja estan preparats pels aprenentatges corresponents a l’etapa de primària, on el propi interès i curiositat en serà un motor molt important.

Continuem organitzant-nos en grups mixtes d’edats. En el dia a dia a l’escola els continguts es treballen de forma globalitzada permetent a les nenes i els nens poder donar el màxim sentit als aprenentatges, entrellaçant-los els uns amb els altres, sense divisió estricta per àrees. Així els infants poden estar treballant en diferents temàtiques dins la mateixa aula, enriquint-se els uns als altres.

El dia comença amb l’entrada relaxada i joc lliure, i continua amb l’assemblea on els nens i nenes poden parlar amb la mestra d’allò que els inquieta i desitgen compartir, i de les activitats que faran durant el dia. Segons el dia de la setmana continuem amb un moment de propostes que ha preparat l’educadora, el projecte col·lectiu que es desenvolupa al llarg del temps i que avarca totes les àrees de coneixement, el taller... En aquest acompanyament els mestres guiem, oferim models i dotem de recursos als nens i nenes, fomentant la motivació per a l’aprenentatge. Presentem les propostes de forma atractiva, innovadora i que estimulin la seva curiositat. Proposem abundants activitats d’aprenentatge cooperatiu on els alumnes interactuen dialogant i treballant junts entorn a la resolució de les tasques.

Un cop a la setmana realitzem una excursió i cada quinze dies comencem el dia al bosc per passar-hi tot el matí gaudint i aprenent de la naturalesa. Aquest fet ens sembla essencial per a estimular els sentits, experimentar i descobrir. En aquest contacte es desperten les ganes d'aprendre, d'explorar i conèixer, s'activa la imaginació, la creativitat, l'empatia i s'aconsegueixen habilitats motores de coordinació, equilibri i agilitat.

El moment dels àpats és un moment molt especial on l’equip de mestres de l’escola dinem al menjador amb els infants; d’aquesta manera, el menjador esdevé un espai familiar on totes les persones de la comunitat educativa dinem plegats.

Després gaudeixen d’una estona de joc lliure a l’exterior i de les activitats de tarda que es realitzen íntegrament en anglès.

SOL·LICITA LA TEVA VISITA

Conèixer l'escola et permetrà prendre la millor decisió!