3-6 anys

           
               “En la vida, més valuós que el saber és el camí que es fa per adquirir-lo.”
                                                                                                            R. Steiner

Des del Centre Educatiu El Carrilet compartim una imatge d’infant capaç i competent, amb un projecte de vida individual que ha de ser respectat. Per això, la nostra intervenció educativa parteix del respecte per la seva activitat espontània intentant provocar el mínim d’interferències, però alhora facilitant els recursos necessaris per al seu desenvolupament. D’aquesta manera, l’infant pot cercar respostes a les seves necessitats autèntiques vinculades al seu desenvolupament just en el moment precís en què es troba preparat, sense accelerar processos, respectant el seu ritme maduratiu.


La tasca educativa de El Carrilet no està centrada en jutjar ni dirigir els infants, sinó en acompanyar a través d’una presència i una mirada respectuosa el seu desenvolupament global, i alhora posar en disposició
espais i materials per possibilitar el procés individual de cada infant.

Alguns dels principis bàsics de la pedagogia Waldorf en els que es centra El Carrilet són:

  • Es fonamenta en una profunda comprensió i coneixement de les autèntiques necessitats de l'infant al llarg de les seves etapes evolutives.
  • Acull l’infant respectant plenament el seu desenvolupament i procés maduratiu i no intenta pressionar-lo per tal que aprengui coses per a les quals encara no està preparat. Aquesta pedagogia no obliga a fer i aprendre coses abans d'estar madur. Tot desenvolupament accelerat o prematur no és natural i aquesta pedagogia li dóna l'oportunitat de realitzar els seus propis esforços interiors individualment per superar d'una manera natural les diferents etapes, tot respectant el seu ritme.
  • Potencia el moviment, la creativitat i la imaginació a través del joc lliure, dels contes, les danses, les activitats artístiques i manuals... Es respecta el joc de l'infant perquè aquest es deixi guiar pel seu propi impuls interior.
  • Transmet valors de respecte i tolerància cap als altres éssers humans i cap a la natura, fomentant la capacitat de meravellar-se davant les seves obres.
  • Vol cuidar el futur dels infants donant-los en la seva infantesa l'educació que els permet desenvolupar totes les seves capacitats i potencialitats. No eduquem per ara, sinó per al futur. No volem ensenyar com han de ser, sinó posar els medis i recursos perquè es desenvolupin com ells són.


Amb tot això, el nostre principal objectiu és conèixer i respondre a les necessitats reals dels 
infants durant aquesta etapa educativa (dels 3 als 6 anys). Els infants cap als 3 anys ja tenen el
seu “Jo” format, i dels 3 fins els 6-7 entren en el món de la imaginació i la fantasia. Això vol dir, entre moltes altres coses, que ja són capaços de formar-se imatges mentals de les coses i que, per exemple, poden convertir mentalment un objecte en allò que voldrien. Al arribar a aquesta etapa és molt important afavorir l’exercici de la imaginació en els infants: és una capacitat innata però que es desenvolupa amb més o menys potència segons l’entorn. Per això són tan importants els contes orals, els materials que els proporcionem, els espais i, sobretot, el temps que els oferim per desenvolupar el joc imaginatiu.

A partir del final d’aquesta etapa (6-7 anys), els infants ja entren en el món objectiu, el que s’apropa més al dels adults. És llavors quan es fan preguntes sobre el món real i les coses que hi passen i, per tant, el propi interès ja els fa estar preparats pels aprenentatges acadèmics de l’etapa de primària.